اين توافقنامه محتوي مطالب و ارجاعيات سياستهاي فعلي شركت هاني آنلاين بوده و براي هر يك از محصولات و خدمات قابل دسترس شركت اعمال ميشود.
اين توافقنامه توسط و ما بين شركت هاني آنلاين (با مسئوليت محدود) كه در اين توافقنامه " هاني آنلاين " ناميده ميشود از يك طرف و شما (وكيل، نماينده، وارث و جانشين شما نيز در اين قرارداد مشترك خطاب ميشود) كه در اين توافقنامه "مشترك" ناميده ميشويد از طرف ديگر، تنظيم شده و از لحظه تائيد كه بعنوان امضاي الكترونيكي شما تلقي ميگردد معتبر و قابل اجراست.
اين توافقنامه شرايط و مقررات استفاده از خدمات و محصولات هاني آنلاين را تعيين نموده و تعهدات هاني آنلاين به مشترك و بالعكس تعهدات مشترك به هاني آنلاين را در رابطه با خدمات و محصولات مورد استفاده توسط مشترك تشريح مي كند.
اين توافقنامه مانند ديگر سياستهاي هاني آنلاين، به همراه تمامي تغييرات ضميمه آن، تشكيل دهنده توافقنامه اي كامل و اختصاصي بين مشترك و هاني آنلاين مي باشد كه در رابطه با چگونگي نحوه استفاده از خدمات و محصولات هاني آنلاين ميباشد و همچنين تكميل كننده تمامي پيشنهادات و توافقات و ارتباطات قبلي مي باشد. خريد و يا دادن هر نوع سفارش به هاني آنلاين به منزله قبول تمام مفاد اين توافقنامه مي باشد.تمامي سياستنامه ها و توافقنامه هاي مربوط به خدمات و محصولات هاني آنلاين به صورت بخش هاي جداگانه در اين توافقنامه آمده است كه شامل سياستنامه هاي مورد بحث (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) نيز مي باشد. با تهيه محصولات و خدمات هاني آنلاين، مشترك موافقت مينمايد كه تمامي شرايط و توافقنامه هاي پيوست را كه بخشي ا 

علاوه بر تمامي نقل و انتقالات مالي انجام شده توسط مشترك، مشترك با شرايط اين توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالي كه توسط هر كسي كه بعنوان جانشين مشترك يا هر كسي كه از اشتراك ايجاد شده توسط مشترك در هاني آنلاين استفاده مي كند انجام مي شود نيز موافقت ميكند، حتي درصورتيكه نقل و انتقال به جانشيني از مشترك انجام نشده باشد.
توافقنامه و تغييرات
مشترك متعهد ميشود كه با تغييراتي كه ممكن است هاني آنلاين هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات هاني آنلاين را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات هاني آنلاين انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي هاني آنلاين مسترد نمي گردد. مشترك مي پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات هاني آنلاين مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به هاني آنلاين اطلاع دهد.
اطلاعات صحيح

مشترك موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات هاني آنلاين اطلاعات صحيح در اختيار هاني آنلاين قرار دهدو هاني آنلاين براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا هاني آنلاين شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد هاني آنلاين به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وي را مسدود نمايد.
امنيت حساب

مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به هاني آنلاين اطلاع داده شود.بديهي است هاني آنلاين هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده نمپذيرد. مشترك همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به هاني آنلاين يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده مشترك ميباشد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشترك انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك ميباشد. هاني آنلاين از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشترك با و يا بدون اجازه مشترك خودداري مي كند.
عدم استفاده غير قانوني و خلاف شرع

مشترك موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد. چنانچه هاني آنلاين به علت استفاده غيرقانوني مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه(spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه وجهي قابل استرداد به مشترك نخواهد بود. هاني آنلاين حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد هاني آنلاين در هر زمان براي خود محفوظ مي دارد. چنانچه خدمات يا محصولاتي توسط مشترك تهيه شده باشد هاني آنلاين اجباري براي نظارت بر استفاده مشترك از خدمات و محصولات را ندارد.  هاني آنلاين اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد. هاني آنلاين مجاز است دسترسي مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد. چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه هاني آنلاين، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، هاني آنلاين مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد. هاني آنلاين همه حسابها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد. چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد هاني آنلاين مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود.
اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ... طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.
عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسويه خسارت
هاني آنلاين به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و يا نامه هاي ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به هاني آنلاين ميباشد. مشترك تائيد مي كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه هاني آنلاين را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط براي استفاده از تمامي خدمات و محصولات قابل اجراست.
مالكيت معنوي
كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي هاني آنلاين متعلق به هاني آنلاين است. مشترك موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد. مشترك درك و موافقت مي كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت هاني آنلاين مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و هاني آنلاين صادر كننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از هاني آنلاين يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.

استفاده از محصولات نرم افزاري هاني آنلاين
چنانچه مشترك محصولات نرم افزاري گواهي شده هاني آنلاين را تهيه نمايد، هاني آنلاين به مشترك يك جواز محدود، غير انحصاري، غير قابل انتقال براي استفاده از نرم افزار ارائه مي دهد. مشترك مي تواند نرم افزار را بر روي هر پايگاه اطلاع رساني اجرا نمايد اما نمي تواند آن را بر روي 2 و يا چند پايگاه اطلاع رساني بطور همزمان نصب كند. مشترك نمي تواند در نرم افزار تغييرات اعمال نموده و يا با نرم افزارهاي ديگر تركيب نمايد همچنين نمي تواند نرم افزاري را از اين نرم افزار مشتق و يا plug-in مبتني بر نرم افزار ايجاد نمايد. هيچ عملي براي دستيابي به كد منابع (Source Code) نرم افزار مجاز نمي باشد. هاني آنلاين تمامي حقوق نرم افزار را براي خود محفوظ مي دارد. نرم افزار و تمامي نسخه هاي كپي آن كه مشترك به طور مجاز تهيه نمايد تحت مالكيت معنوي هاني آنلاين هستند. كد منابع (Source Code) نرم افزار دارايي انحصاري هاني آنلاين بوده و نرم افزار از طريق حق چاپ (Copy Right)، از جمله قانون حق نشر ايران محافظت مي شود. بجز حقوقي كه در اين توافقنامه صريحا به مشترك اعطا شده هيچ حق ديگري نسبت به نرم افزار به مشترك تعلق نمي گيرد و كليه حقوق آن براي هاني آنلاين محفوظ مي باشد. هاني آنلاين محصولات نرم افزاري خود را بدون هيچ نوع ضمانت و گارانتي صريح يا ضمني ارائه مي دهد با اين وجود محدوديتي براي ارائه ضمانتهاي ضمني در حين فروش ندارد.
هزينه و پرداخت
كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد. هاني آنلاين صريحا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قيمت گذاري را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روي وب سايت رسمي خود (honeyonline.net) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشترك با ارائه كارتهاي اعتباري تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك هاي حقيقي و حقوقي و روشهاي ديگري كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت هاني آنلاين قابل انجام است. مشترك مي‌تواند از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده، حساب پيش پرداخت خود را شارژ نمايد. چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاريخ پرداخت صورت‌حساب ماهانه مشترك براساس نرخ خريد تعيين مي‌شود مگر اينكه تاريخ خريد بعد از بيست و نهم ماه باشد.در اين صورت تاريخ پرداخت صورت‌حساب بيست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و يا طولاني تر داشته باشد و گزينه تمديد اتوماتيك را انتخاب كرده باشد ،هاني آنلاين به طور اتوماتيك سرويس مورد نظر را تمديد خواهد كرد و مبلغ آن را از موجودي پيش پرداخت حساب مشترك بر اساس نرخهاي جاري هاني آنلاين دريافت خواهد كرد. چنانچه به هر دليل هاني آنلاين موفق به دريافت بدهي مشترك، از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشترك موافقت مي‌نمايد كه هاني آنلاين مشترك را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. چنانچه پرداختهاي مشترك توسط كارت اعتباري انجام گيرد و اگر به هر دليل هاني آنلاين نتواند كل مبلغ بدهي مشترك بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباري وي دريافت نمايد مشترك موافقت مي‌نمايد كه هاني آنلاين مشترك را براي تسويه بدهي‌ تحت پيگرد قانوني قرار دهد. بمنظور تسويه بدهي، هاني آنلاين خود را مجاز ميداند تا بلافاصله سرويس مشترك را كه بوسيله مشترك يا از طريق وي تهيه و يا تمديد شده‌اند بدون هيچگونه اطلاع قبلي لغو و يا مسدود نمايد. صورت حساب هزينه‌ها از طريق روش پرداخت انتخابي مشترك دريافت مي‌شود. مشترك مي‌تواند هر زمان كه مايل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت "افزايش اعتبار" خود تعيين نمايد. مشترك توافق مي‌كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتي خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه هاني آنلاين موفق به دريافت هزينه سرويس مشترك از طريق روش پرداخت انتخابي وي نشود، هاني آنلاين هيچ مسئوليتي در قبال مشترك و يا شخص ثالث نخواهد داشت.
ضمانتهاي ويژه
مشترك توافق مي‌نمايد كه هاني آنلاين هيچگونه ضمانت خاصي در ارتباط با سيستم پيش پرداخت ندارد. هاني آنلاين صريحا اين حق را براي خود قائل است كه به روش جديد خود خدمات و محصولات را در صورت صلاحديد لغو نموده و يا انتقال دهد اين امر جهت حفظ پايداري روال حقوقي، مدني يا جنايي براي هاني آنلاين،شركت‌هاي وابسته، نمايندگان، متصديان ،مديران و كارمندان آن مي‌باشد.

ضامن تعهدات
مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي ازمشترك اين توافقنامه رابا امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام مي‌كند و متعهد مي‌شود كه داراي حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه رادارا ميباشد و هيچ‌ يك از حقوق و مزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد مي‌شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مينمايد كه تمام كارهايي را كه انجام مي‌دهد با علم بر اينكه بر منافع قانوني ديگران آسيب نمي‌زند و با منافع آنها در تضاد نيست انجام مي‌دهد.
رفع مسئوليت
هاني آنلاين تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشترك در استفاده از محصولات و يا خدمات هاني آنلاين و يا به هر علتي از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد. اگر چه هاني آنلاين احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت هاني آنلاين محدود به قانون مي‌گردد. مشترك موافقت مي‌كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط هاني آنلاين در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد.
عدم وجود ضمانت
هاني آنلاين هرگونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه ميشوند. هاني آنلاين هيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده مي‌كنند ، سرويسها قطع نمي‌شوند، بدون خطا هستند و با معايب برطرف خواهند شد ارئه نمي‌دهد. پارسا ‌ديتا هيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي‌دهد.

پرداخت غرامت
مشترك توافق مي‌كند كه از هاني آنلاين، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشي از ادعا، عملكرد و يا تقاضاي شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك، استفاده از خدمات و محصولات كه مشترك از هاني آنلاين خريداري نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌هاي موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعي را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت مي‌نمايد كه از هاني آنلاين در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق ‌الوكاله كه ناشي از نقض ضمانتها ذكر شد و در اين توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايي مبني بر اشتراك شما به كپي‌رايت ، علامت تجاري، حق مالكيت معنوي شخص ديگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالي را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامتهايي است كه مشترك از طرف خود پرداخت مي‌نمايد. چنانچه شكايتي عليه هاني آنلاين در حال اجرا يا ارسال باشد هاني آنلاين بايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين تعهد‌نامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود. هاني آنلاين مجاز خواهد بود در مقابل چنين ادعاهايي به روش جديد خود از خود دفاع نمايد. مشترك متعهد مي‌شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايي بلافاصله هاني آنلاين را جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با هاني آنلاين همكاري نمايد و همچنين توافق مي‌نمايد چنانچه هاني آنلاين متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتي ، اداري يا قضايي در رابطه با اشتراك مشترك در هاني آنلاين گردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشترك هرگونه اقدام ديگري را كه جهت رعايت قوانين دولتي، اداري يا قضايي لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.
قوانين حاكم،محل دادرسي ، عدم اجازه شكايت
مشترك موافقت مي‌نمايد كه محل دادرسي پرونده‌هاي مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط هاني آنلاين در دادگاه تهرن و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه اي واقع در تهران باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه روش شده‌اند شكايتي به دادگاه ارئه دهد.

ابلاغ هاي قانوني
كليه ابلاغها و اعلانات هاني آنلاين (به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند. در هرصورت تاريخ دريافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته مي‌شود. اعلانات و ابلاغهاي مشترك به هاني آنلاين ميبايست به پست الكترونيك موجود در سايت هاني آنلاين و يا از طريق پست سفارشي به آدرس دفتر مركزي واقع در تهران، ضلع شمال غربی پل سیدخندان - خیابان پیشداد، شماره 43 واحد 4 ارسال گردد.
عناوين
عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيري دارند و چنانچه تضادي بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود‌داشته باشد، مفاد قرارداد ميبايست مرجع عملكرد قرار گيرند .
توافقنامه كامل
توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايي كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و هاني آنلاين براي محصولات و خدمات ذكر شده تلقي مي‌گردد.
تفكيك‌پذيري
بخشهاي اين قراداد تفكيك‌پذير ميباشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلي تفسير مي‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.
سلب اختيار
عدم اجراي بخشي از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه هاي ضميمه آن توسط هاني آنلاين در مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجراي اين توافقنامه از هاني آنلاين نمي‌باشد.
وضعيت اضطراري
هاني آنلاين همه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل هاني آنلاين هر از چندگاهي ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهي هاني آنلاين گردند. مشترك موافقت مي‌نمايد هاني آنلاين را براي نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.
عدم بهرهمندي شخص ثالث
هيچ قسمتي از اين قرارداد صريحا و يا ضمني به مفهوم اعطاي حقوق، مزايا و يا تعهدي به شخص ثالث نمي‌باشد، مگر مواردي كه در اين توافقنامه ذكر شده‌اند.
رفع مسئوليت
هاني آنلاين تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي(از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...)‌ مسئول نمي‌باشد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)‌، نقض توافقنامه و رويه‌هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي شما در استفاده از محصولات و يا خدمات هاني آنلاين و يا به هر علتي موجب از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد، اگر چه هاني آنلاين احتمال چنين خسارتي را گوشزد كرده باشد، برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در همچين شرايطي مسئوليت هاني آنلاين محدود به قانون مي‌گردد. شما موافقت مي‌كنيد كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط هاني آنلاين در برابر خسارات احتمالي بيش از كل مقدار پرداختي شما به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد. هاني آنلاين اطلاعات جمع آوري شده درباره مشتركين را با استفاده از سيستم گزارش آمار وب سايت انجام و در جهت پيش برد و توسعه خدمات و محصولات آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد. همچنين از طريق اطلاعات مشتركين آماري جمع آوري مي شود که هاني آنلاين را در بهبود روند توسعه خدمات و محصولات کمک مي کند. اين بخش به اطلاعات شخصي قابل شناسايي مربوط نمي شود، مگر مواردي که جهت جلوگيري از سوء استفاده و يا ايجاد اختلال در سيستم هاني آنلاين الزاميست. هاني آنلاين روشهاي زير را براي تغيير و اعلام اطلاعات مشترك فراهم آورده است از طريق حساب كاربر ارسال پست الكترونيك به [email protected] ارسال دورنگار به شماره: 22867795 (021) تماس با بخش پشتيباني: 22890576 (021) ارسال نامه به آدرس پستي تهران، ضلع شمال غربی پل سیدخندان - خیابان پیشداد - شماره 43 واحد 4 در هر يك از روشهاي فوق دريافت تائيديه از پست الكترونيك فعلي در حساب مشترك براي اعمال تغييرات الزامي است، در شرايطي كه به هر دليل امكان دسترسي به پست الكترونيك حساب مشترك براي وي وجود نداشته باشد، هاني آنلاين تنها با دريافت اصل فاكتور، قرارداد و يا سند مالكيت و در مواقعي خاص با دريافت سندي(مانند اصل فيش واريزي مربوط به خريد محصول يا خدمات مورد نظر) كه به نحوي اثبات مالكيت براي مشترك نمايد اقدام به تغيير اطلاعات حساب مشترك مينمايد.
ارسال پست الكترونيك
هاني آنلاين براي تماس با شما جهت تاييد دريافت سفارشات و ارسال اطلاعات در خواستي شما از پست الكترونيك استفاده مي کند، همچنين در قسمت اطلاعات تماس روشهايي براي ارتباط با هاني آنلاين تعيين شده كه ازطريق هر يك از آنها نيز ميتوانيد با بخش مورد نظر خود در هاني آنلاين ارتباط برقرار نمائيد. برخي اطلاعات ارسالي توسط شما ممکن است پس از مرور زمان از بايگاني بانك اطلاعاتي حذف شود. درهر صورت اين اطلاعات تنها با اجازه صريح شما در اختيار ديگران قرار خواهد گرفت. همانگونه که در بندهاي قبلي اين رويه اشاره شد، اطلاعات شما در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت، مگر در موارديکه شخص ثالثي در پردازش و حفظ اطلاعات شما دخيل بوده و يا مورد درخواست مراجع قضائي واقع شود، چرا که اين امر براي انطباق با قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل بر روند نظارت بر وب سايت هاني آنلاين ضروري مي باشد.  
تغيير در قوانين حفظ اطلاعات
در صورتيکه تغييراتي در شرايط حفظ اطلاعات مشتركين هاني آنلاين با ديگر موارد حفظ اطلاعات ايجاد شود ، حداقل سي روز پيش از اجراي آن، به شما توسط پست الكترونيك اعلام و اين تغييرات به توافقنامه ها نيز منتقل خواهدشد. تغييرات جزيي بلافاصله بروي وب سايت هاني آنلاين قابل مشاهده خواهد بود.  
حذف اشتراک از هاني آنلاين

مشترک تعهد می کند یک ماه قبل از انقضای قرارداد نسبت به تمدید آن اقدام نمایید، در غیر اینصورت مشترک موظف است 45 روز قبل از انقضاء کتباً به شرکت اطلاع دهد.
در صورت ابطال اشتراک هاني آنلاين(چه داوطلبانه و چه غير داوطلبانه)کليه اطلاعات شخص شما در حالت"غير فعال شده" در بانک اطلاعاتي مربوطه هاني آنلاين قرار خواهند گرفت. بديهي است غيرفعال سازي اشتراک شما به معني حذف تمامي اطلاعات شخصي قابل شناسايي شما از بانک اطلاعاتي هاني آنلاين نمي باشد. هاني آنلاين اطلاعات شخصي قابل شناسايي شما را جهت حل مسائل حقوقي يا اجراي توافقنامه (در صورت لزوم) نگه داشته و يا استفاده خواهد کرد.

تاريخ آخرين بروز رساني :  July 2020

 © Copyright 2020 All rights reserved.  www.honeyonline.net